Разказът "Пълноценно свързан", в който се разказва за една по-различна и далеч по-усъвършенствана социална мрежа, в която потребителят може да изпълнява действия единствено със силата на мисълта си намери място в пролетно-есенния брой на сп. "Дракус".