През май 2022 г. излезе брой 1065-1066 на вестник "Словото" - седмично издание на Съюза на българските писатели, в който има доклад от писателя Тодор Костадинов с негови наблюдения и впечатления върху нови български сборници. Там присъстват думи и за дебютната ми книга "Играта продължава".