През есента на 2022 г. получих покана от Младен Влашки - съставител на списание "Страница" да участвам с мой разказ в предстоящия брой. Реших да изпратя един разказ, който бях писал по тема на "Истории от някога". Впоследствие разбрах, че с 91-ия брой на списанието се отбелязва 25-та годишнина.

"Venire Domum" от латински означава "завръщане вкъщи". 3000 години напред в бъдещето група колонизатори се завръщат на претърпялата голям катаклизъм Земя, за да търсят сведения за своите праотци (разбирайте нас) и се натъкват на твърде неочаквани артефакти.