През месец май 2021 бях приятно изненадан да науча, че разказът ми "Защо се върна?" е публикуван в списание "Осем".

Тъй като оригиналният обем на разказа е по-голям, за списанието бях пратил леко съкратен вариант. А по някаква причина последното изречение от разказа липсва, а то е най-важно понеже реално изяснява целия сюжет само с пет думи. Но това са бели кахъри и аз съм благодарен за честта и вниманието.

За трети път мой разказ в това списание е обогатен с очарователните илюстрации на Вичи Йорданова.

Пълният вариант на разказа може да прочетете тук.