Тъй като книгата предлага достатъчно богато жанрово многообразие, за да бъде категоризирана по един начин, Ива Спиридонова даде идеята, че разказите могат да бъдат условно разделени на нещо като символични раздели.

„Паралелна реалност“ обединява историите, които са с по-реалистичен сюжет, но въпреки това са поръсени с щипка свръхестествено, а „Отвъд предела“ директно ви хвърля в джаза, където необикновеното е начин на живот. И смърт.

По един прекрасен и изтънчен начин Кристина Стоянова пресътвори есенцията на всеки един разказ в тези илюстрации и им вдъхна душа. Криси, благодаря, че се нави да си част от това.